Skiffermodul ytterhörn

skiffer bengal rust ytterhörn

Skiffermodul rundad

skiffer vägg-modul sten rund

Skiffermodul rundad

rund-skiffer-bengal-rust-natursten

Skiffermodul rundad

skiffer-modul-bengal rust sten

Insida rundad

skiffer bengal rust rundad
Skiffer-spis-bekladnad för kaminer occh väggar.

Vägg & Kamin Skiffer

Golv-skiffer. Skifferplattor att lägga på golv.

Golvskiffer

Väggskiffer. Skifferplattor att sätta på vägg.

Design – Produkter